از استقلال و پرسپولیس 750 میلیون طلبکارم مسئولان فدراسیون فوتبال در خصوص این طلب ها اقدام کنند

از apkade، آپ نيوز کده!
پرش به: ناوبری، جستجو

- از استقلال و پرسپولیس 750 میلیون طلبکارم مسئولان فدراسیون فوتبال در خصوص این طلب ها اقدام کنند.

...[ويرايش]

( از استقلال و پرسپولیس 750 میلیون طلبکارم مسئولان فدراسیون فوتبال در خصوص این طلب ها اقدام کنند ) [ از استقلال و پرسپولیس 750 میلیون طلبکارم مسئولان فدراسیون فوتبال در خصوص این طلب ها اقدام کنند ]